Pravidla bezpečné jízdy na okruhu

Pro hladký a bezpečný průběh jízd na uzavřených okruzích platí několik základních pravidel:

1) motocykl musí být ve výborném technickém stavu, zvláštní pozornost je potřeba věnovat především pneumatikám, podvozku, brzdám, z motocyklu nesmí unikat žádné provozní kapaliny

2) jezdec musí být oblečen v bezpečném motocyklovém oblečení, nebýt pod vlivem alkoholu nebo drog

3) účastník akce se musí řídit pokyny organizátora

4) jezdec je povinen uposlechnout vlajkovou signalizaci

5) je-li motocykl vybaven zpětnými zrcátky, tyto musí být sklopené nebo přelepené neprůhlednou páskou

6) předjíždějící jezdec bude jiné jezdce předjíždět s rozmyslem, bezpečně a tak, aby zbytečně neohrožoval sebe ani ostatní